vaišingas

vaišingas
vaišìngas, -a adj. (1) J, , Rtr, -à (3) Slm, váišingas (1) 600; D.Pošk, M mėgstantis vaišinti, gerai vaišinantis: Vaišingi kaimynai visados ją atminė J.Bil. Labai mūsų krašte vaišìngi žmonys būdavo Sk. Ai vaišingà Leišienė, nepavaišentas neišeisi Sug. Ar dav[ė] valgyt, ar vaišingì? DrskŽ. Ans yra geras, vaišìngas, vaišina visus Krt. Yra vaišìngų žmonių, o pas kitą ir akmenio negausi galvai prasikalt Žg. Tokie váišingi – leida kieme pastovėti (iron.) Krš. | Į vaišingus namus buvo pakviesta nemaža Islandijos rašytojų A.Vencl. Paslėpki nuo puotos vaišingo skobnio taures krikštolines V.Myk-Put.
vaišìngai adv. NdŽ, : Jis mane priėmė vaišìngai . Ten jau mumis gražiai priėmė, didliai vaišìngai Yl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • vaisingas — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Galintis lytiškai daugintis, vedantis vaisius, duodantis sėklas. atitikmenys: angl. fertile rus. фертильный ryšiai: sinonimas – fertilus …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • vaisingas — vaisìngas, a adj. (1) K, à (3) Š 1. H, H176, SD22,95,464, R, R150,379, MŽ, MŽ198,510, Sut, P, N, J, M, Amb, L, LL105,147, ŠT66, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, ŽŪŽ152, Jnšk turintis ar vedantis daug vaisių: Vaisingas, vaisių nešąs SD236. Sodnas koks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaisingas — vaisi̇̀ngas, vaisi̇̀nga bdv. Vaisi̇̀ngi medžiai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vaišingas — vaiši̇̀ngas, vaiši̇̀nga bdv. Vaiši̇̀ngas šeimininkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • fertile — vaisingas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Galintis lytiškai daugintis, vedantis vaisius, duodantis sėklas. atitikmenys: angl. fertile rus. фертильный ryšiai: sinonimas – fertilus …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • фертильный — vaisingas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Galintis lytiškai daugintis, vedantis vaisius, duodantis sėklas. atitikmenys: angl. fertile rus. фертильный ryšiai: sinonimas – fertilus …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • vaisingumas — vaisingùmas sm. (2) K, vai•singumas → vaisingas: 1. I, BzB304, L, Š, ŠT55, Rtr, NdŽ, KŽ Ypač buvo garbinami medžiai, pasižymintys dideliu vaisingumu: ąžuolai, šermukšniai, obelys ir kt. rš. Pagal muno proto vaisingumas medžio paeita nu jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaišnora — scom. (1) NdŽ, vaĩšnora (1) Š, NdŽ; Rtr 1. vaišingas žmogus: Vaišingas šeimininkas, vaišnora BŽ600. 2. L, L648, KŽ smaližius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • augalotas — augalotas, a adj. (1) Als, Krš, Šk, augalotas (1) Kri 1. SD384 aukštas, didelio ūgio: Augalotas yra aukštas vyras J. Jis buvo augalotas, visa galva už mane didesnis Skr. Duktė augalota kap eglė girioj Dkš. Žymiai jis augalotèsnis už mane Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brandingas — brandìngas, a adj. (1), brandingas (1) Skr 1. brandus, gerai pribrendęs: Grūdas brandìngas, t. y. pribrindęs J. Rugiai brandìngi šįmet J. Brandìngų rugių miltai daug [v]andens priema Šts. Duoną jau šįmet kietesnę reik palikt – rugiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”